Skip to main content

PREPOVEDALI SO REFERENDUM

Vlada Janeza Janše in Mateja Tonina je v državnem zboru prepovedala tudi referendum o drugem zakonu (ZIPRS) o nepotrebnih nabavah orožja, ki ga je podprlo 10.000 državljanov in državljank.

Še enkrat se je pokazalo, da želi vlada Janeza Janše na vsak način izigrati že dvakrat jasno izraženo voljo državljanov, da se o nakupih vojaške opreme odloča na referendumu.

Medtem ko na ustavnem sodišču še vedno stoji prva pobuda s 30.000 podpisi za razpis referenduma o 780 milijonskem nakupu orožja, je vlada predlagala novelo ZIPRS. Z novelo vlada poskuša zaobiti ustavno sodišče in zagotoviti sredstva za orožarske posle, ki bodo presegli vrednost 780 milijonov evrov. 

USTAVIMO JIH ŠE ENKRAT

Ustavili nas ne bodo - ponovno na ustavno sodišče

V Levici nasprotujemo vladnemu predlogu sklepa za ponovno prepoved referenduma, saj novela ZIPRS vsebinsko ni zakon o izvrševanju proračuna, ampak obvod za uporabo 780 milijonov za novo orožarsko afero.

Prepoved referenduma je protiustavna, saj orožarske določbe “ne omogočajo izvrševanja veljavnega proračuna”, čemur je v mnenju pritrdila tudi Zakonodajno-pravna služba DZ. 

Pravico do referenduma bomo ponovno branili na ustavnem sodišču, kar pomeni, da tudi zakon do konca postopka ne velja in vlada nepotrebnih nakupov ne more izvesti. 

Vse bolj jasno je, da v Sloveniji ne potrebujemo samo menjave oblasti, ampak tudi spremembe referendumske zakonodaje, saj zakonodaja, ki omogoča zlorabe s strani oblastnikov, ni ne dobra ne demokratična. 


Uredi si SMS-pass

Med čakanjem na odločitev pokažimo, da se ne bomo pustili utišati! Nadaljujmo z organiziranjem skupnosti, ki bo kljub vsem oviram in nagajanjem s strani oblasti zmožna uspešno zbrati 40.000 overjenih podpisov in zakon na referendumu zavrniti.

S smsPASS lahko pobudo za razpis referenduma in iniciativo za spremembo ustave ali zakona podpišemo z uporabo računalnika in mobilnega telefona oziroma zgolj pametnega telefona.

Navodila za pridobitev digitalnega certifikata


 

 • Zakaj spet zbiramo podpise?

  Medtem ko čakamo odločitev Ustavnega sodišča glede ustavnosti prepovedi referenduma o 780-milijonskem orožarskem nakupu in samega zakona, ki te nakupe predvideva, je Državni zbor v petek, 26. marca 2021, sprejel novelo Zakona o izvrševanju proračunov (ZIPRS), s katero si je vlada zagotovila podlago za sklepanje pogodb o nabavah orožja prek že sprejetih proračunov in celo prek mandata te vlade. Janez Janša in Matej Tonin tako poskušata z obvodom izpolniti svoje apetite po orožarskih nabavah, ki smo jih z zahtevo skoraj 30.000 državljank in državljanov po referendumu ustavili jeseni.

  V obrambo demokracije in pravice ljudstva do odločanja pa napovedujemo, da bomo Janšo in Tonina ustavili tudi tokrat - s ponovnim zbiranjem vsaj 2.500 podpisov za razpis zakonodajnega referenduma, na katerem lahko škodljivo novelo zavrnemo.

 • Kaj predvideva novela ZIPRS?

  Novela ZIPRS vladi omogoča, da bo lahko v tem in naslednjem letu podpisovala pogodbe o nakupu orožja v neomejenih zneskih, ki sploh še niso opredeljeni v proračunih, in za leta, ki presegajo mandat te vlade. Stroške nabav, ki bodo lahko presegli milijardo evrov, bodo morale odplačevati naslednje vlade. Vse to se bo seveda zažiralo v prepotrebne investicije v zdravstvo, domove za starejše, stanovanja za mlade in podobno. Zato je novela ZIPRS škodljiva za razvoj države.

  Poleg tega je novela protiustavna in ruši temelje demokratične ureditve. Vlada z novelo izigrava Ustavno sodišče in direktno krši sklep, ki je zadržal izvajanje zakona o 780-milijonskih nabavah orožja, pogodbe pa se do razsodbe sodišča ne smejo sklepati. Ob tem ruši pravico do referenduma, saj če bo Ustavno sodišče sklenilo, da je referendum o 780 milijonih dopusten, bo ta v primeru sprejetja ZIPRS brezpredmeten – tudi če bi se ljudstvo na referendumu izreklo proti nabavam orožja, bi jih vlada izvršila prek ZIPRS. S tem vlada krši načelo, da je Slovenija demokratična država, v kateri ima oblast ljudstvo.

 • Kako so nabave orožja povezane z računovodskimi servisi?

  Vlada je v protiustavno novelo ZIPRS naknadno, po tem, ko je že bilo jasno, da bomo v Levici začeli z zbiranjem podpisov za referendum, vključila tudi podaljšanje roka za oddajo letnih poročil za pravne osebe, kot so podjetja, samostojni podjetniki itn. Očitno je, da si je vlada tako vse računovodske servise v državi in njihove delavce vzela za talce. 

  Računovodski servisi so na preobremenjenost in izgorelost delavcev zaradi različnih pomoči zaradi epidemije opozarjali že od začetka leta. Vlada je imela več možnosti, da bi roke za predložitev poročil podaljšala. K temu smo jo pozivali tudi v Levici, a tega ni storila do tik pred zdajci, da si je lahko računovodje vzela za talce za svoje orožarske rabote.

  Če v Levici napovemo zbiranje podpisov za referendum glede zakona in uspešno vložimo zahtevo za razpis referenduma, se bo ustavilo izvajanje celotnega zakona. Tako tudi podaljšani rok za oddajo letnih poročil ne bo stopil v veljavo. Da bi se temu izognili in računovodske servise rešili pred vlado, smo še pred glasovanjem o ZIPRS predlagali novelo zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic covida-19 in amandmaje za črtanje te vsebine iz ZIPRS.

 • Kaj se dogaja z ustavnima pritožbama?

  V Levici smo na Ustavno sodišče vložili dve ustavni pritožbi. V prvi pritožbi problematiziramo sklep o prepovedi referenduma o 780-milijonskem orožarskem zakonu, saj je pravico do referenduma o zakonih s področja obrambe državljankam in državljanom možno omejiti zgolj v redkih in res nujnih primerih, ko je ogrožena varnost države in je potrebno takojšnje ukrepanje. Druga pritožba pa se nanaša na sam zakon o 780-milijonski nabavi orožja, ki je v nasprotju z vsaj tremi členi Ustave Republike Slovenije.

  Ustavno sodišče o naših zahtevah še ni odločilo. Je pa do sprejetja končnih odločitev zaustavilo izvajanje samega zakona, kar pomeni, da vlada trenutno ne more sklepati orožarskih poslov. Prav zato sta se Janez Janša in Matej Tonin odločila poiskati obvod in svoje nakupe izpeljati s pomočjo drugega zakona. S tem manevrom sta Tonin in Janša priznala, da je bila prepoved referenduma protiustavna, saj je ključni argument vlade, da je 780-milijonski zakon edini način za nabavo orožja, in pokazala, da se bojita odločitve Ustavnega sodišča.

 • Ali je referendum o zakonu o izvrševanju proračuna (ZIPRS) sploh mogoč?

  V 90. členu ustave ne piše, da lahko vlada v zakon o izvrševanju proračuna vnese karkoli in se na ta način izogne referendumu. ZIPRS je bil že sprejet ob sprejemanju proračuna in velja. Zdaj vlada z novelo, to je dopolnitvijo ZIPRS, ki je zgolj tehničen, izvedbeni zakon, poskuša vanj vnesti stvari, ki z izvrševanjem proračuna nimajo veze, v upanju, da bi na ta način prišli do tako želenih orožarskih poslov.

  Poleg opozoril o splošni protiustavnosti vladnega predloga ZIPRS je Zakonodajno-pravna služba državnega zbora opozorila tudi, da orožarski člen ne ustreza kriterijem, ki jih za ZIPRS določa Zakon o javnih financah in da torej ne gre za zakon o izvrševanju proračuna za katerega referendum ne bi bil dopusten.

About
PREPOVEDALI SO REFERENDUM
About