Skip to main content

ZAHTEVAMO REFERENDUM

Konec leta 2020 je referendum proti orožju podprlo več kot 28 tisoč ljudi - vlada Janeza Janše pa se je odločila kršiti naše ustavne pravice in ga prepovedala. S pritožbo na Ustavno sodišče smo jih ustavili, zdaj pa poskušajo do orožarskih poslov z novim zakonom.

Tokratni zakon je še slabši od prejšnjega: ministru Toninu dobesedno dovoljuje razmetavanje z neomejenimi zneski brez kakršnihkoli omejitev in nadzora.

Toda novi zakon ne spreminja dejstva, da več kot tričetrt prebivalstva nasprotuje trošenju za orožje v času koronakrize. Namesto največjega orožarskega nakupa v zgodovini Slovenije mnogo bolj potrebujemo bolnišnice, domove za starejše in stanovanja za mlade!

Nazadnje nas je pobudo za referendum, za katero v prvi fazi zadostuje 2.500 podpisov, v zgolj petih dneh podprlo več kot 28 tisoč. Pokažimo, da oklepnikom še naprej trdno nasprotujemo - ne glede na to, pod koliko različnih zakonov jih še poskusijo skriti.

Zato vnaprej hvala za tvoj - ponovni - podpis!

PODPIŠI ZNOVA!

V prvem koraku vlaganja zahteve za zakonodajni referendum moramo zbrati 2.500 podpisov podpore volilk in volilcev in jih vložiti v Državni zbor.

Za to imamo 7 dni časa oziroma do petka, 2. aprila.

 1. Natisni obrazec

  Obrazec lahko natisneš doma, v službi, v fotokopirnicah ali na avtomatih za tiskanje Printbox.si.

  Prenesi obrazec (PDF)

 2. Izpolni in podpiši

  Bodi pozoren/a na čitljivost in ujemanje vseh podatkov s tvojim osebnim dokumentom. Na en obrazec se lahko podpiše več ljudi, zato poskusi pridobiti podpise tudi od prijateljev in družinskih članov.

 3. Oddaj stranki Levica

  Izpolnjen obrazec posreduj Levici na enem od brezstičnih zbirnih mest ali pošlji po pošti na naslov: Levica, Prešernova 3, 1000 Ljubljana. 

  Seznam brezstičnih oddajnih mest

  Z oddajo podpisa se strinjaš, da si seznanjen_a z informacijami o namenu zbiranja osebnih podatkov.
 4. Pridruži se kampanji

  Ostani obveščen_a o poteku kampanje in načinih kako se lahko vanjo vključiš.

  Pusti svoj kontakt

 

O POSTOPKU VLOŽITVE PODPISOV

Ko zberemo 2.500 podpisov podpore, bomo zahtevo po razpisu zakonodajnega referenduma vložili v Državni zbor. Na podlagi veljavnih podpisov nato Državni zbor sprejme pobudo in razpiše 35-dnevni rok za zbiranje 40.000 overjenih podpisov.

 

 • Zakaj spet zbiramo podpise?

  Medtem ko čakamo odločitev Ustavnega sodišča glede ustavnosti prepovedi referenduma o 780-milijonskem orožarskem nakupu in samega zakona, ki te nakupe predvideva, je Državni zbor v petek, 26. marca 2021, sprejel novelo Zakona o izvrševanju proračunov (ZIPRS), s katero si je vlada zagotovila podlago za sklepanje pogodb o nabavah orožja prek že sprejetih proračunov in celo prek mandata te vlade. Janez Janša in Matej Tonin tako poskušata z obvodom izpolniti svoje apetite po orožarskih nabavah, ki smo jih z zahtevo skoraj 30.000 državljank in državljanov po referendumu ustavili jeseni.

  V obrambo demokracije in pravice ljudstva do odločanja pa napovedujemo, da bomo Janšo in Tonina ustavili tudi tokrat - s ponovnim zbiranjem vsaj 2.500 podpisov za razpis zakonodajnega referenduma, na katerem lahko škodljivo novelo zavrnemo.

 • Kaj predvideva novela ZIPRS?

  Novela ZIPRS vladi omogoča, da bo lahko v tem in naslednjem letu podpisovala pogodbe o nakupu orožja v neomejenih zneskih, ki sploh še niso opredeljeni v proračunih, in za leta, ki presegajo mandat te vlade. Stroške nabav, ki bodo lahko presegli milijardo evrov, bodo morale odplačevati naslednje vlade. Vse to se bo seveda zažiralo v prepotrebne investicije v zdravstvo, domove za starejše, stanovanja za mlade in podobno. Zato je novela ZIPRS škodljiva za razvoj države.

  Poleg tega je novela protiustavna in ruši temelje demokratične ureditve. Vlada z novelo izigrava Ustavno sodišče in direktno krši sklep, ki je zadržal izvajanje zakona o 780-milijonskih nabavah orožja, pogodbe pa se do razsodbe sodišča ne smejo sklepati. Ob tem ruši pravico do referenduma, saj če bo Ustavno sodišče sklenilo, da je referendum o 780 milijonih dopusten, bo ta v primeru sprejetja ZIPRS brezpredmeten – tudi če bi se ljudstvo na referendumu izreklo proti nabavam orožja, bi jih vlada izvršila prek ZIPRS. S tem vlada krši načelo, da je Slovenija demokratična država, v kateri ima oblast ljudstvo.

 • Kako so nabave orožja povezane z računovodskimi servisi?

  Vlada je v protiustavno novelo ZIPRS naknadno, po tem, ko je že bilo jasno, da bomo v Levici začeli z zbiranjem podpisov za referendum, vključila tudi podaljšanje roka za oddajo letnih poročil za pravne osebe, kot so podjetja, samostojni podjetniki itn. Očitno je, da si je vlada tako vse računovodske servise v državi in njihove delavce vzela za talce. 

  Računovodski servisi so na preobremenjenost in izgorelost delavcev zaradi različnih pomoči zaradi epidemije opozarjali že od začetka leta. Vlada je imela več možnosti, da bi roke za predložitev poročil podaljšala. K temu smo jo pozivali tudi v Levici, a tega ni storila do tik pred zdajci, da si je lahko računovodje vzela za talce za svoje orožarske rabote.

  Če v Levici napovemo zbiranje podpisov za referendum glede zakona in uspešno vložimo zahtevo za razpis referenduma, se bo ustavilo izvajanje celotnega zakona. Tako tudi podaljšani rok za oddajo letnih poročil ne bo stopil v veljavo. Da bi se temu izognili in računovodske servise rešili pred vlado, smo še pred glasovanjem o ZIPRS predlagali novelo zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic covida-19 in amandmaje za črtanje te vsebine iz ZIPRS.

 • Kaj se dogaja z ustavnima pritožbama?

  V Levici smo na Ustavno sodišče vložili dve ustavni pritožbi. V prvi pritožbi problematiziramo sklep o prepovedi referenduma o 780-milijonskem orožarskem zakonu, saj je pravico do referenduma o zakonih s področja obrambe državljankam in državljanom možno omejiti zgolj v redkih in res nujnih primerih, ko je ogrožena varnost države in je potrebno takojšnje ukrepanje. Druga pritožba pa se nanaša na sam zakon o 780-milijonski nabavi orožja, ki je v nasprotju z vsaj tremi členi Ustave Republike Slovenije.

  Ustavno sodišče o naših zahtevah še ni odločilo. Je pa do sprejetja končnih odločitev zaustavilo izvajanje samega zakona, kar pomeni, da vlada trenutno ne more sklepati orožarskih poslov. Prav zato sta se Janez Janša in Matej Tonin odločila poiskati obvod in svoje nakupe izpeljati s pomočjo drugega zakona. S tem manevrom sta Tonin in Janša priznala, da je bila prepoved referenduma protiustavna, saj je ključni argument vlade, da je 780-milijonski zakon edini način za nabavo orožja, in pokazala, da se bojita odločitve Ustavnega sodišča.

 • Ali je referendum o zakonu o izvrševanju proračuna (ZIPRS) sploh mogoč?

  V 90. členu ustave ne piše, da lahko vlada v zakon o izvrševanju proračuna vnese karkoli in se na ta način izogne referendumu. ZIPRS je bil že sprejet ob sprejemanju proračuna in velja. Zdaj vlada z novelo, to je dopolnitvijo ZIPRS, ki je zgolj tehničen, izvedbeni zakon, poskuša vanj vnesti stvari, ki z izvrševanjem proračuna nimajo veze, v upanju, da bi na ta način prišli do tako želenih orožarskih poslov.

  Poleg opozoril o splošni protiustavnosti vladnega predloga ZIPRS je Zakonodajno-pravna služba državnega zbora opozorila tudi, da orožarski člen ne ustreza kriterijem, ki jih za ZIPRS določa Zakon o javnih financah in da torej ne gre za zakon o izvrševanju proračuna za katerega referendum ne bi bil dopusten.

About
ZAHTEVAMO REFERENDUM
About