Obdelovalec osebnih podatkov
Osebne podatke (ime in priimek, občina bivanja, elektronski naslov) zbira in obdeluje stranka Levica, Prešernova cesta 3, 1000 Ljubljana (kontaktni elektronski naslov: [email protected]).

Obdelovalec jih bo uporabil izključno za potrebe in namene, ki jih je označil podpisnik.

Osebni podatki se hranijo skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Podlaga za obdelavo
Osebne podatke zbiramo in obdelujemo na podlagi soglasja. Soglasje se se lahko kadarkoli
prekliče s pisno izjavo.

Rok hrambe
Osebni podatki se hranijo tri leta od prenehanja obstoja razloga za hrambo. Roki hrambe so
skladni s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.