INFORMACIJE O NAMENU ZBIRANJA PODATKOV V PODPORO POBUDI ZA RAZPIS ZAKONODAJNEGA REFERENDUMA

S podpisom podpiram pobudo prvopodpisanega Luke Mesca in skupine državljanov in državljank za vložitev zahteve za razpis zakonodajnega referenduma z referendumskim vprašanjem (16. c člen ZRLI):

»Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022, ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne 26. 3. 2021?«

Skladno s 16. členom ZRLI se podpise zbira na seznamu, na katerem je na vsakem listu podpisanega seznama opredeljena vsebina zahteve. Seznam za preverjanje verodostojnosti podpisov in obstoja podpisnikov vsebuje osebne podatke podpisnikov: 

  • osebno ime,
  • datum rojstva,
  • naslov in občina stalnega prebivališča, 
  • lastnoročni podpis,
  • datum podpisovanja seznama. 

Obdelovalec osebnih podatkov
Osebne podatke (osebno ime, datum rojstva, naslov in občina stalnega prebivališča, lastnoročni podpis, datum podpisovanja seznama) zbira in obdeluje stranka Levica, Prešernova cesta 3, 1000 Ljubljana (kontaktni elektronski naslov: [email protected]).


Obdelovalec jih bo uporabil izključno za potrebe in namene vložitve pobude za zakonodajni referendum skladno z določili ZRLI.

Podlaga za obdelavo
Osebne podatke zbiramo in obdelujemo na podlagi soglasja. Soglasje se lahko kadarkoli prekliče s pisno izjavo.

Rok hrambe
Vse zbrane podpise podpore ter s tem podatke se bo v roku določenem v 12.a členu ZRLI predalo Državnemu zboru na način določen v 16. členu ZRLI. Roki hrambe so skladni s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.