Answer

Novela ZIPRS vladi omogoča, da bo lahko v tem in naslednjem letu podpisovala pogodbe o nakupu orožja v neomejenih zneskih, ki sploh še niso opredeljeni v proračunih, in za leta, ki presegajo mandat te vlade. Stroške nabav, ki bodo lahko presegli milijardo evrov, bodo morale odplačevati naslednje vlade. Vse to se bo seveda zažiralo v prepotrebne investicije v zdravstvo, domove za starejše, stanovanja za mlade in podobno. Zato je novela ZIPRS škodljiva za razvoj države.

Poleg tega je novela protiustavna in ruši temelje demokratične ureditve. Vlada z novelo izigrava Ustavno sodišče in direktno krši sklep, ki je zadržal izvajanje zakona o 780-milijonskih nabavah orožja, pogodbe pa se do razsodbe sodišča ne smejo sklepati. Ob tem ruši pravico do referenduma, saj če bo Ustavno sodišče sklenilo, da je referendum o 780 milijonih dopusten, bo ta v primeru sprejetja ZIPRS brezpredmeten – tudi če bi se ljudstvo na referendumu izreklo proti nabavam orožja, bi jih vlada izvršila prek ZIPRS. S tem vlada krši načelo, da je Slovenija demokratična država, v kateri ima oblast ljudstvo.