Ustavili nas ne bodo - ponovno na ustavno sodišče

V Levici nasprotujemo vladnemu predlogu sklepa za ponovno prepoved referenduma, saj novela ZIPRS vsebinsko ni zakon o izvrševanju proračuna, ampak obvod za uporabo 780 milijonov za novo orožarsko afero.

Prepoved referenduma je protiustavna, saj orožarske določbe “ne omogočajo izvrševanja veljavnega proračuna”, čemur je v mnenju pritrdila tudi Zakonodajno-pravna služba DZ. 

Pravico do referenduma bomo ponovno branili na ustavnem sodišču, kar pomeni, da tudi zakon do konca postopka ne velja in vlada nepotrebnih nakupov ne more izvesti. 

Vse bolj jasno je, da v Sloveniji ne potrebujemo samo menjave oblasti, ampak tudi spremembe referendumske zakonodaje, saj zakonodaja, ki omogoča zlorabe s strani oblastnikov, ni ne dobra ne demokratična. 


Uredi si SMS-pass

Med čakanjem na odločitev pokažimo, da se ne bomo pustili utišati! Nadaljujmo z organiziranjem skupnosti, ki bo kljub vsem oviram in nagajanjem s strani oblasti zmožna uspešno zbrati 40.000 overjenih podpisov in zakon na referendumu zavrniti.

S smsPASS lahko pobudo za razpis referenduma in iniciativo za spremembo ustave ali zakona podpišemo z uporabo računalnika in mobilnega telefona oziroma zgolj pametnega telefona.

Navodila za pridobitev digitalnega certifikata