Answer

Vlada je v protiustavno novelo ZIPRS naknadno, po tem, ko je že bilo jasno, da bomo v Levici začeli z zbiranjem podpisov za referendum, vključila tudi podaljšanje roka za oddajo letnih poročil za pravne osebe, kot so podjetja, samostojni podjetniki itn. Očitno je, da si je vlada tako vse računovodske servise v državi in njihove delavce vzela za talce. 

Računovodski servisi so na preobremenjenost in izgorelost delavcev zaradi različnih pomoči zaradi epidemije opozarjali že od začetka leta. Vlada je imela več možnosti, da bi roke za predložitev poročil podaljšala. K temu smo jo pozivali tudi v Levici, a tega ni storila do tik pred zdajci, da si je lahko računovodje vzela za talce za svoje orožarske rabote.

Če v Levici napovemo zbiranje podpisov za referendum glede zakona in uspešno vložimo zahtevo za razpis referenduma, se bo ustavilo izvajanje celotnega zakona. Tako tudi podaljšani rok za oddajo letnih poročil ne bo stopil v veljavo. Da bi se temu izognili in računovodske servise rešili pred vlado, smo še pred glasovanjem o ZIPRS predlagali novelo zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic covida-19 in amandmaje za črtanje te vsebine iz ZIPRS.